331-999-0071

İstihbarat Ticareti ve Bilişsel Savaş

Neden umursuyoruz?

Bu hizmetlerin uygulanmasına derinden önem veren paydaşlar kuruluşunuzun tamamına ve ötesine yayılmaktadır:

Müşterileriniz: Verileri konusunda size güveniyorlar ve hizmetlerinize güveniyorlar. Etkili siber istihbarat entegrasyonu onların çıkarlarını doğrudan korur ve markanıza olan güvenlerini korur.

Çalışanlarınız: Güvenli bir çalışma ortamı çok önemlidir. Bu hizmetler, izinsiz girişlere karşı korunan bir ağda çalışmalarını, işlerini ve kişisel bilgilerini korumalarını sağlar.

Liderlik Ekibiniz: Bu hizmetlerin sağladığı içgörülerle bilinçli kararlar alabilir, şirketi potansiyel siber tuzaklardan uzaklaştırabilir ve şirketin itibarını ve mali durumunu zedeleyebilecek maliyetli ihlallerden kaçınabilirler.

Hissedarlarınız ve Yatırımcılarınız: Mümkün olan en iyi yatırım getirisini beklerler ve buna riskin en aza indirilmesi de dahildir. Proaktif siber savunma, siber olaylardan kaynaklanan mali kayıpları önleyebilir, yatırımlarını koruyabilir.

Düzenleyici Kurumlar: Veri koruma yasalarına ve sektör düzenlemelerine uygunluk tartışılamaz. Bu hizmetler uyumluluğun sürdürülmesine ve yasal sonuçlardan ve para cezalarından kaçınmaya yardımcı olur.

BT ve Güvenlik Ekipleriniz: Siber tehditlerle daha etkili bir şekilde mücadele etmek için gelişmiş beceriler ve araçlar kazanırlar ve ihlaller meydana geldikten sonra bunlarla başa çıkmanın getirdiği stresi ve hasarı azaltırlar.

Rakipleriniz: Önemsiyorlar çünkü sizin tarafınızdan herhangi bir eylem eksikliği onlar için rekabet avantajı olabilir. Güçlü siber savunma, günümüzün dijital ekonomisinde pazarın farklılaşmasını sağlayan bir unsurdur.

Yani mesele sadece bunu yapmayı isteyip istememeniz değil; benimsediğiniz güvenlik duruşunun kuruluşunuzun ve ekosisteminizin her yönünü etkilediğini kabul etmekle ilgilidir. "Ne olmuş yani", siber tehditlerin art arda gelen etkilerini ve stratejik siber istihbaratın bu tehditleri hafifletmede oynadığı önemli rolü kabul etmekle ilgilidir. Bu, işinize, çalışanlarınıza ve paydaşlarınıza yönelik durum tespiti ile ilgilidir.

Gayet iyi durumdayız ve Treadstone 71'in sunduğu bu hizmete İHTİYACIMIZ YOK

 

Treadstone 71 hizmetlerini kullanmamayı seçmek, kuruluşunuzun acil veya ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacağı anlamına gelmez. Birçok kuruluş siber güvenlik ihtiyaçlarını iç kaynaklarla veya alternatif çözümlerle yönetmektedir. Ancak Treadstone 71'in sunduğu özel eğitim ve entegrasyon teknikleri, ekibinizin siber tehditleri öngörme, tespit etme ve bunlara yanıt verme becerilerini geliştirmek için tasarlanmıştır.

Bu hizmetlerden vazgeçilmesi aşağıdaki fırsatların kaçırılması anlamına gelebilir:

 • Siber İstihbarat Zekanızı Derinleştirin: Treadstone 71'in uzmanlığı, ekibinizin siber istihbarat anlayışını ve uygulamasını geliştirebilir ve potansiyel olarak savunma stratejinizde boşluklar bırakabilir.
 • Tehditlerin Önünde Kalın: Treadstone 71'in sağladığı gelişmiş eğitim ve araçlar olmadan, kuruluşunuz karmaşık siber tehditleri proaktif olarak tanımlamaya ve bunlara karşı koymaya yeterince hazırlıklı olmayabilir.
 • Güvenlik Duruşunuzu Optimize Edin: Treadstone 71'in hizmetleri, siber zekayı kuruluşunuzun mevcut süreçlerine entegre etmeyi ve kolaylaştırmayı amaçlamaktadır; bu süreçlerin şirket içinde aynı seviyeye ulaşması daha zor olabilir.
 • Riski En Aza İndirin: Uzmanlaşmış hizmetler, bu tür proaktif önlemler olmadan hafifletilmesi daha maliyetli olabilecek siber olayların riskini ve etkisini önemli ölçüde azaltma potansiyeli sunar.
 • Düzenlemelere Uyun: Siber düzenlemeler katılaştıkça, Treadstone 71 tarafından sağlanan gelişmiş eğitim ve metodolojiler kuruluşunuzun uyumlu kalmasını sağlamaya ve olası para cezaları ile yasal zorluklardan kaçınmaya yardımcı olabilir.

Temelde, Treadstone 71'in hizmetleri olmadan etkili bir şekilde çalışabilseniz de, onlarla ortaklık yapmak, siber tehditlerin sürekli olarak geliştiği ve daha karmaşık hale geldiği bir ortamda önemli bir stratejik avantaj sağlayabilir.

 

Siber İstihbarat Entegrasyonunun Detaylı Geliştirilmesi Çalıştayları

Atölye Çalışmalarının Özel Hedefleri Treadstone 71'in Siber İstihbarat Entegrasyon Atölyeleri, katılımcıları siber zekayı kendi operasyonel yapılarına entegre etmeye yönlendirir. Yapılandırılmış müfredat, kuruluşun sektörüyle ilgili siber tehditleri tanımlamayı, siber tehdit istihbaratını mevcut güvenlik önlemleriyle entegre etmeyi, en son istihbarat için hızlı yayılım süreçleri geliştirmeyi ve gelişen tehditlere uyum sağlamak için duyarlı bir güvenlik duruşu oluşturmayı amaçlamaktadır.

Özel Mekan Seçimi Müşteriler yoğun öğrenme ve işbirliği için en elverişli mekanları seçerler. Yerinde atölye çalışmaları, siber tehdit istihbaratı uygulamalarını uygulamak için tanıdık altyapı kullanılarak kuruluşun güvenli ortamında gerçekleştirilir. Treadstone 71 Eğitim Merkezlerindeki atölyeler, gelişmiş araçlar ve simülasyonlarla tarafsız, kontrollü bir ortam sağlar. Güvenli sanal ortamlar uzak ekiplere hitap ederek sağlam güvenlik protokolleriyle etkileşimli bir öğrenme deneyimi sağlar.

Optimum Katılım için Planlama Çalıştay programları, maksimum katılım ve katılımı sağlamak için kritik personelin mevcudiyetine göre planlanan kuruluşun öncelikleriyle uyumludur. İhtiyaçlara bağlı olarak, atölyelerin süresi tek bir günden bir haftaya kadar değişmekte olup, öğrenmeyi güçlendirmek ve yeni istihbarat bulgularına uyum sağlamak için ek takip oturumları da bulunmaktadır.

Ancak bir günlük atölye seçeneği, ekiplere siber istihbaratın temel kavramlarına, tehdit ortamlarına ve bu istihbaratı güvenlik operasyonlarına entegre etmenin önemine yoğun bir giriş yapmak üzere tasarlanmıştır. Aşağıdaki şekillerde daha derin, daha sürdürülebilir bir etkileşim için zemin hazırlayan konsantre bir başlangıç ​​görevi görür:

 • Değerlendirme ve Farkındalık: Bir günlük bir çalıştay, siber istihbarat uygulamalarınızın mevcut durumunu etkili bir şekilde değerlendirebilir ve potansiyel boşluklar ve iyileştirme fırsatları hakkında farkındalığı artırabilir.
 • Odaklanmış Eğitim: Zaman kısıtlaması olan kuruluşlar için, en acil tehditlerin belirlenmesi gibi siber istihbaratın en kritik yönlerine ayrılmış tek bir gün, değerli bilgiler sağlayabilir ve değişim için katalizör görevi görebilir.
 • Stratejik Genel Bakış: Liderler ve karar vericiler, siber istihbarat entegrasyonunun stratejik faydalarına ilişkin üst düzey bir genel bakıştan faydalanarak güvenliğe yapılacak gelecekteki yatırımlara rehberlik edebilir.
 • İleri Eğitimin Temeli: Bir günlük bir çalıştay, daha kapsamlı oturumlara veya sürekli öğrenme yollarına geçiş için bir sıçrama tahtası görevi görerek devam eden eğitim programlarının temelini oluşturabilir.

Bir hafta süren çalıştay ve bunu takip eden takip oturumları gerçek dönüşümün gerçekleştiği yerdir. Bu genişletilmiş oturumlar, uygulamalı alıştırmalar, senaryoya dayalı öğrenme ve ayrıntılı entegrasyon planlaması için yeterli zamanın yanı sıra konunun derinlemesine incelenmesine olanak tanır.

Tek bir gün kapsamlı bir ustalık sağlayamasa da, ekibi uyumlu hale getiren ve organizasyonu daha sonra yapılacak daha kapsamlı eğitim ve entegrasyon çalışmalarına hazırlayan stratejik bir giriş noktası görevi görür. Bu, sağlam bir siber istihbarat duruşuna doğru yolculuğun başlangıcıdır.

 

Stratejik Bir Zorunluluk Olarak Entegrasyon Çalıştaylar, siber tehdit istihbaratı entegrasyonunun stratejik zorunluluğunu vurguluyor, organizasyonları tehditleri proaktif bir şekilde tanımlama ve bunlara yanıt verme konusunda güçlendiriyor, siber güvenliğe duyarlı bir kültürü teşvik ediyor ve reaktif güvenlik önlemlerinden stratejik, istihbarat odaklı bir yaklaşıma geçiş yapıyor.

Adım Adım Atölye Uygulaması

Çalıştay Öncesi Değerlendirme Temel oluşturma aşaması veya "tarama", siber ortam yönelimi, araç alıştırması ve kuruluşun siber güvenlik duruşunu ve istihbarat yeteneklerini ölçmek için bir ilk değerlendirme ile başlar. Kolaylaştırıcılar daha sonra atölye materyallerini bu ilk bulgulara göre özelleştirir.

Başlangıç ​​Modülleri Katılımcılara teorik olarak siber istihbarat yaşam döngüsü tanıtılır, temel senaryo analizi yapılır ve istihbarat entegrasyonu için mevcut organizasyonel süreçlerin haritası çıkarılır.

Beceri Geliştirme "Yürüyüş" aşaması, siber istihbarat entegrasyonunun pratik uygulamasını geliştirir. Katılımcılar senaryo bazlı tatbikatlara katılıyor, istihbaratın yayılması için birincil iletişim kanalları oluşturuyor ve uygulamalı alıştırmalar yoluyla siber istihbaratın organizasyonel süreçlerle entegrasyonunu geliştiriyor.

Atölye Modülleri Kolaylaştırıcılar, siber istihbarat araçlarıyla uygulamalı eğitimler yürütür, bunları mevcut SIEM sistemleriyle entegre eder ve departman işbirliği gerektiren karmaşık tehdit senaryolarını simüle eder. Ayrıca siber istihbaratı raporlamak ve buna göre hareket etmek için mekanizmalar da tanıtıyorlar.

Entegrasyonda Uzmanlaşmak "Çalıştırma" aşaması kesintisiz ve proaktif siber istihbarat entegrasyonuna odaklanır. Katılımcılar canlı, karmaşık siber saldırı simülasyonlarına katılarak organizasyonu savunmak için istihbarat içgörülerini uyguluyor. Etkin istihbarat yayılımı için bütünsel iletişim kanalları kurar ve stratejik süreç entegrasyonunu sonuçlandırırlar.

Çalıştay Sonrası Geliştirme Çalıştayların ardından katılımcılar, kurumun operasyonları dahilinde ayrıntılı bir siber istihbarat entegrasyon planı uygular ve ileri eğitim ve siber istihbarat süreçlerine yönelik güncellemeler için düzenli programlar oluşturur.

Sonuç Uzmanlığı Entegrasyonun etkinliği, gelişmiş ölçümler ve KPI'lar kullanılarak ölçülür ve siber istihbarat entegrasyonunun etkinliğini ve yatırım getirisini değerlendirmek amacıyla eylem sonrası incelemeler için sağlam bir çerçeve uygulanır.

Çalıştaylar, "tarama, yürüme, koşma" aşamalarında yöntemli bir şekilde ilerleyerek bir kuruluşun siber tehditleri etkili bir şekilde tahmin etme, tespit etme ve bunlara karşı koyma yeteneğini sistematik olarak geliştirir. Bu eğitim, katılımcıların bir sonraki aşamaya geçmeden önce her aşamada güven ve yeterlilik kazanmasını sağlayarak dayanıklı ve akıllı bir siber güvenlik duruşuyla sonuçlanır.

Stratejik Siber İstihbarat Entegrasyonu Eğitim Kampı'na başlamak için ilk adım, ilginizi belirtmek ve kuruluşunuzun özel ihtiyaçlarını tartışmak üzere Treadstone 71'e ulaşmaktır. Süreci şu şekilde başlatabilirsiniz:

 1. Treadstone 71 ile iletişime geçin: Resmi iletişim kanalları aracılığıyla (web siteleri, e-posta veya telefon yoluyla) bize ulaşın. Kuruluşunuz ve eğitim kampına olan ilginiz hakkında kısa bir genel bakış sağlayın.
 2. Danışma: İlk danışmayı planlayın. Treadstone 71 muhtemelen kuruluşunuzun mevcut siber istihbarat duruşunu, hedeflerinizi ve karşılaştığınız belirli zorlukları anlamak isteyecektir.
 3. Özelleştirme: İlk tartışmalara dayanarak Treadstone 71, eğitim kampını kuruluşunuzun benzersiz gereksinimlerine ve hedeflerine uygun olacak şekilde uyarlayacaktır. Bu, atölye çalışmasının süresine, içeriğin derinliğine ve ekibinizin müsaitlik durumuna uygun planlamaya karar vermeyi içerecektir.
 4. Çalıştay Öncesi Değerlendirme: Çalıştaydan önce Treadstone 71, anketleri, görüşmeleri ve mevcut siber istihbarat süreçlerinizin gözden geçirilmesini içerebilecek kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirecektir.
 5. Planlama: Kuruluşunuz ve Treadstone 71'in kolaylaştırıcıları için uygun bir tarihe karar verin. Yeterli hazırlığa olanak sağlamak için atölye çalışmaları genellikle birkaç hafta ila birkaç ay önceden planlanır.
 6. Mekan Seçimi: Atölye için uygun bir mekan seçin; ister kuruluşunuzda, ister Treadstone 71 tesisinde, ister güvenli bir sanal ortamda olsun.
 7. Hazırlık: Treadstone 71 tarafından verilen ön okuma materyalleri veya ön araçlara alışma gibi atölye öncesi görevleri tamamlayarak ekibinizin eğitim kampına hazırlanmasını sağlayın.
 8. Katılım: Atölyeye tamamen katılın. Programın faydalarını en üst düzeye çıkarmak için ekibinizi tüm alıştırmalara ve tartışmalara aktif olarak katılmaya teşvik edin.

Bu adımları tamamladıktan sonra kuruluşunuzun siber savunma yeteneklerini geliştirme yolunda ilerleyeceksiniz. Ekibinizi güçlendirecek ve kuruluşunuzun siber dayanıklılığını güçlendirecek kapsamlı bir öğrenme deneyimine dalmaya hazır olun. Gerçekten sallanalım!

 

İletişim Treastone 71

Treadstone 71 ile Hemen İletişime Geçin. Hedefli Düşman Analizi, Bilişsel Savaş Eğitimi ve Intelligence Tradecraft tekliflerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bugün bize ulaşın!