331-999-0071

İstihbarat Ticareti ve Bilişsel Savaş

Treadstone 71 İstihbarat Örgütlerine Neler Sunuyor?

Treadstone 71, siber istihbarat hizmetleri, stratejik program geliştirme ve eğitim konularında uzmanlaşmıştır. Teklifimiz kapsamlıdır ve askeri istihbarat ve devlet kurumları için çeşitli şekillerde bir varlık olarak hizmet edebilir:

Siber İstihbarat Uzmanlığı

 1. Gelişmiş OSINT Koleksiyonu: Treadstone 71, yüzey ağı ve karanlık ağ kaynaklarından açık kaynak istihbaratı toplama konusunda uzmandır. Gelişmiş OSINT Koleksiyonu, özellikle rakipler hakkında sınıflandırılmamış ancak hassas bilgileri toplamak isteyen kurumlar için faydalıdır.
 2. Hedefli Analiz: Devlet ortamında veriye dayalı kararlar almak için paha biçilmez olan, ayrıntılı, yüksek kaliteli analitik raporlama sunarlar.
 3. Tehdit İlişkilendirmesi: Treadstone 71'in yetenekleri, siber tehditleri tanımlamaya ve ilişkilendirmeye kadar uzanır ve devlet veya devlet dışı aktörlerle karşı karşıya kalan kurumlar için rekabet avantajı sağlar.

Taktik ve Stratejik Düzeyde Destek

 1. Eyleme Geçirilebilir İstihbarat: Eyleme geçirilebilir istihbarat sağlamak, askeri ve hükümet organlarının tepkisel olmak yerine proaktif olarak çalışmasını sağlar, böylece kaynaklar korunur ve verimlilik artar.
 2. Çoklu Akış Veri Entegrasyonu: Treadstone 71, çeşitli akışlardan gelen verileri entegre etme konusunda ustadır, istihbaratı çok yönlü ve sağlam hale getirir, askeri operasyonlar ve ulusal güvenlik açısından kritik öneme sahiptir.
 3. Paydaş Katılımı: Hizmetlerimiz, kolluk kuvvetleri gibi iç ve dış paydaşlarla birlikte çalışarak genel istihbarat çerçevesini güçlendirmeyi içermektedir.

Beceri ve Kapasite Geliştirme

 1. Eğitim Modülleri: Siber istihbarat yaşam döngüsü, çevrimiçi hedefleme ve diğer ilgili alanlardaki eğitimlerle Treadstone 71, mevcut hükümet personelinin becerilerini artırabilir.
 2. Stratejik Planlama: Treadstone 71 İstihbarat stratejik planlaması ve program geliştirme deneyimi, teşkilatların istihbarat operasyonlarını sıfırdan oluşturmasına veya elden geçirmesine yardımcı olabilir.
 3. Yönetişim ve Politika Etkisi: Ajanslar, askeri ve hükümet kuruluşlarının sıklıkla yönettiği büyük veri kümeleri göz önüne alındığında giderek daha önemli hale gelen veri yönetimine yönelik en iyi uygulamaları öğrenebilir.

Riski Azaltma

 1. Zamana Duyarlı Operasyonlar: İstihbaratın zamanında sağlanmasına odaklanmak, özellikle ulusal güvenlik operasyonları için önemli olan güvenlik açığı penceresini büyük ölçüde azaltır.
 2. Maliyet etkinliği: Treadstone 71'in hizmetlerinin kullanılması daha verimli operasyonlara yol açabilir ve potansiyel olarak siber tehditleri ve saldırıları azaltmak için harcanacak milyonlardan tasarruf sağlayabilir.

Uyarlanabilirlik ve Geleceğe Hazırlama

 1. Yenilikçilik: Hızla gelişen siber ortamda askeri ve devlet kurumlarının rakiplerin önünde kalmasına yardımcı olmak için yenilikçi beceri ve yetenekler geliştirmeye odaklanıyorlar.
 2. Tahmin Analizi: Tepkisel bir duruştan öngörülmüş bir duruşa geçmek, kurumlara potansiyel tehditleri önlemek için ihtiyaç duydukları avantajı sağlayabilir.
 3. Geleneksel Zeka Füzyonu: Geleneksel istihbarat ticaretini benimseyip bunları internete uyarlayarak metodolojilerimizi daha bütünsel hale getiriyorlar.

Treadstone 71'in hizmetleri, müşterilerin siber istihbarat yeteneklerini güçlendirmek, paydaş katılımını geliştirmek ve operasyonel verimliliği kolaylaştırmak isteyen askeri ve devlet kurumları için kapsamlı bir çözüm olarak hizmet verebilir.

Bilişsel Savaş Alanı

Bilişsel savaş alanı, rakiplerin düşünce süreçlerini, duygularını ve karar verme yeteneklerini etkilemeyi içerir. Psikolojik operasyonları, siber yetenekleri ve diğer bilgi savaşı biçimlerini bütünleştiren gelişen bir alandır. İşte Treadstone 71'in bu alandaki hizmetlerinin diğer pazar tekliflerinin çok ötesinde olmasının nedeni:

Çok disiplinli yaklaşım

 1. Bütünsel Entegrasyon: Yalnızca siber yetenekler veya psikolojik operasyonlar konusunda uzmanlaşmış şirketlerin aksine, Treadstone 71'in bilişsel savaş hizmetleri siber istihbaratı, psikolojik stratejileri ve etki operasyonlarını entegre eder. Bu çok disiplinli yaklaşım, daha uyumlu ve etkili bir strateji sağlar.
 2. Geleneksel ve Siber Tekniklerin Füzyonu: Geleneksel istihbarat metodolojilerini modern siber araçlarla birleştirerek, genellikle diğer pazar tekliflerinde bulunmayan tam kapsamlı bir çözüm sağlarlar.

Uzmanlık Derinliği

 1. Alan Adı Uzmanları: Dezenformasyon kampanyaları ve medya manipülasyonu da dahil olmak üzere bilişsel savaş konusundaki uzmanlığımız göz önüne alındığında, Treadstone 71 diğer sağlayıcılarda yaygın olarak bulunmayan bir uzmanlık sunmaktadır.
 2. En Yeni Eğitim: Treadstone 71 eğitim programları sağlamdır; nasıl yapılır bilgilerini, etik sonuçları ve bilişsel savaş stratejilerinin altında yatan psikolojik ilkeleri kapsar.

Özelleştirme ve Ölçeklenebilirlik

 1. Uyarlanabilir Çözümler: Treadstone 71 hizmetleri herkese uyacak tek çözüm değildir, müşterinin özel ihtiyaçlarına ve operasyonel kapsamlarına göre özelleştirilmiştir; bu da özellikle incelikli askeri ve istihbarat operasyonları için yararlı olabilir.
 2. Kaynak Esnekliği: Çözümleri ölçeklendirme yeteneği, onları büyük ölçekli kamu operasyonları ve daha küçük, daha çevik görevler için uygun ortaklar haline getirir.

Hız ve Duyarlılık

 1. Hızlı Yetenek Geliştirme: Etkili ve verimli istihbarat yeteneklerini hızlı bir şekilde oluşturmaya odaklanmak, kurumlara hızlı gelişen bilişsel savaş alanında çok ihtiyaç duyulan avantajı sağlayabilir.
 2. Kritik Zamanlı Operasyonlar: Gerçek zamanlı istihbaratın ve hızlı karar vermenin hayati önem taşıdığı bir alanda, zamanında teslimata verilen önem onları diğerlerinden ayırıyor.

Güvenilirlik ve İşbirliği

 1. Paydaş Katılımı: Treadstone 71 stratejisi, kapsamlı ve çok yönlü bir yaklaşım sağlamak için genellikle kolluk kuvvetleri ve diğer kurumlar da dahil olmak üzere iç ve dış paydaşlarla yakın çalışmayı içerir.
 2. Eyleme Geçirilebilir İstihbarat: Çıktılarımız yalnızca akademik değil aynı zamanda eyleme dönüştürülebilir, müşterinin güvenilirliğini ve faydasını artıracak şekilde tasarlanmıştır.

Gelecek odaklı

 1. Yenilikçi Teknikler: Treadstone 71'in yeniliğe olan bağlılığı, müşterilerin hızla gelişen bir alanda her zaman rakiplerinin önünde olmasını sağlar.
 2. Tahmin Analizi: Yeteneklerimiz mevcut operasyonların ötesine geçerek tahmine dayalı analizlere kadar uzanır ve kuruluşları gelecekteki tehditlere hazırlar.

Treadstone 71, bilişsel savaşta kapsamlı, uyarlanabilir ve geleceğe yönelik bir hizmet paketi sunarak bu karmaşık ve son derece uzmanlaşmış alanda kendisini pazar lideri olarak farklılaştırıyor.

 

 

İletişim Treastone 71

Treadstone 71 ile Hemen İletişime Geçin. Hedefli Düşman Analizi, Bilişsel Savaş Eğitimi ve Intelligence Tradecraft tekliflerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bugün bize ulaşın!