331-999-0071

Certified Cyber Intelligence Analyst Training Course

Certified Intelligence Analyst
Siber İstihbarat Tradecraft

Latest Student Testimonial:

With experience in the Department of Defense, I found this training essential for industry professionals. It provides an enhanced perspective on intelligence analysis, covering and applying state-of-the-art concepts to real-world scenarios. This comprehensive training promotes a solid understanding of intelligence tradecrafts, and I strongly recommend it to those new or experienced in the cyber intelligence field.

Course Overview (high-level AI list below):

Anonymity and Passive Persona Setup:

 • Sözlük ve Taksonomi
 • Operasyonel Güvenlik (OPSEC)

Understanding Intelligence:

 • What It Can and Cannot Do
 • Açık Kaynak İstihbarat Teknikleri ve Araçları
 • Adversary Targeting, Collection Methods, and Techniques
 • Types of Evidence and Confidence Levels
 • Analysis Methods and Writing Techniques
 • AI Infused collection, analysis, and analytic writing methods.
  • Veri Toplamanızı Güçlendirin:

   En önemli bilgilere odaklanarak çevrimiçi verileri otomatik olarak tarayan yapay zeka destekli çözümleri inceleyin. Gelişmiş Doğal Dil İşleme (NLP) algoritmaları sayesinde artık ortaya çıkan tehditleri veya eğilimleri her zamankinden daha hızlı ve daha doğru bir şekilde tanımlayın.

   Sonraki Seviye Analizin Kilidini Açın:

   Geleneksel analiz yöntemleri, yapay zeka ile geliştirilmiş sistemlerin hızı ve doğruluğu ile karşılaştırılamaz. Gerçek zamanlı algoritmalar devasa veri kümelerini inceler, karmaşık modelleri tespit eder ve ağ anormalliklerini anında belirler. Yarının siber güvenlik tehditlerini bugünden tahmin ettiğinizi hayal edin; bu, siber istihbarat analizinde yapay zekanın gücüdür.

   Analitik Yazınızı Geliştirin:

   Ağır işleri yapay zeka halledebilecekken neden karmaşık raporlarla uğraşasınız ki? NLP'nin etkin olduğu yazma araçları, hem içgörü açısından zengin hem de sindirimi kolay raporlar oluşturmanıza yardımcı olur. Otomatik olarak oluşturulan veri özetlerinden içerik yapısı önermeye kadar analitik yazmayı çocuk oyuncağı haline getiriyoruz.

   Yapay Zeka Sinerjisi ile Düşünülmeyeni Başarın:

   Yapay zekayı siber istihbarat operasyonlarınıza entegre etmek sizi yalnızca daha hızlı yapmaz, aynı zamanda daha akıllı da yapar. Daha etkin ve doğru bir şekilde sunulan, eyleme geçirilebilir içgörüler için insan uzmanlığı ve makine zekasının birleşik gücünden yararlanın.

   Sadece akıllı değil, aynı zamanda yapay zekaya sahip zekaya hazır mısınız? Siber istihbarat yeteneklerinizi yükseltin ve modern siber güvenliğin karmaşık ve riskli dünyasında bir profesyonel gibi gezinin.

   Instructor Testimonials:

   • "The Cyber Intelligence Training adds rapid returns to Cyber Intel Analysts and your Security Operations."
   • "Fantastic class that gets to the foundational aspects of traditional tradecraft."
   • "One of the best Cyber Threat Intelligence training courses I've attended."
   • "This course was excellent; I have already recommended it to my former colleagues."

Siber Güvenlik ve İstihbarat için Yapay Zekayla Geliştirilmiş Eğitim

Bu kapsamlı eğitim programı, siber güvenlik ve istihbarat analizine yönelik çok yönlü bir yaklaşımı benimsiyor ve geleneksel metodolojileri geliştirmek için yapay zekanın (AI) gücünden yararlanıyor. Karanlık ağ keşfinden sosyal medya analizine kadar kurs, katılımcılara günümüzün karmaşık siber ortamında gezinmelerini sağlayacak beceri ve araçlar sağlar.

Yazılım ve Araç Entegrasyonu

Katılımcılar, temel karanlık ağ alanlarını keşfederken, bu alanlarda güvenli bir şekilde gezinmeyi öğrenecek ve yapay zeka algoritmaları, tehdit tespiti için karanlık ağ verilerini kazıyacak ve analiz edecek. Yapay zeka ayrıca duygu ve trend tanıma için doğal dil işleme (NLP) yoluyla sosyal medya analizinde de rol oynayacak. Kurs, varlık haritalama için grafik tabanlı bir bağlantı analiz aracı olan Maltego'yu kullanırken aynı zamanda otomatik varlık tanıma için yapay zekayı da entegre ediyor. Open Semantic Search, Oracle Virtual Box ve Tracelabs gibi araçlar kapsamlı bilgi toplama için bir temel sağlar. Yapay zeka algoritmaları burada da anlamsal aramaları ve veri indekslemeyi geliştiriyor.

Gerçek Dünyaya Maruz Kalma

Canlı vaka çalışmaları öğrenilen yöntem ve tekniklerin uygulanmasına olanak tanır. Yapay zeka araçları, bu çalışmaları tahmine dayalı analiz, veri korelasyonu ve siber tehdit avcılığıyla zenginleştiriyor. İki kitap ve elliden fazla belge dahil olmak üzere destekleyici materyaller, yapay zeka tarafından oluşturulan özetler ve görselleştirmelerle birlikte gelir.

Kursun Faydaları ve Hedef Kitle

Kurs, istihbarat topluluğu genelinde dili standartlaştırarak otomatik veri kazıma ve duygu analizi gibi yapay zeka destekli tekniklerde uzmanlık sunuyor. İstihbarat analistleri, siber risk uzmanları ve araştırmacılar için tasarlanan kurs, özellikle siber güvenlikteki yapay zeka uygulamalarıyla ilgilenenler için faydalıdır.

Gereksinimler ve Sertifikasyon

Katılımcılar İnternet tarayıcılarına, Office 365'e ve genel zeka kavramlarına aşina olmalıdır. Makine öğrenimi görevlerine uygun 8GB RAM ve GPU'ya sahip bir dizüstü bilgisayar da gereklidir. Kursu tamamlamak, öğrencileri Siber İstihbarat Ticaret Uzmanları olarak sertifikalandırır ve 52 Sürekli Mesleki Eğitim kredisi sunar.

Benzersiz Özellikler

Bu kursu diğerlerinden ayıran şey, istihbarat yaşam döngüsünün derinlemesine kapsanması, uygulamalı ödevler ve yapay zeka ile geliştirilmiş alıştırmalardır. Ayrıca yapay zeka tarafından oluşturulan görselleştirmelerle zenginleştirilmiş yazılı ve sözlü vaka çalışması sunumlarını da içerir. Treadstone 71'in kursu, yapay zeka kaynakları da dahil olmak üzere malzemelerinin yeniden satışını veya ticari kullanımını kısıtlıyor.

Üst Düzey Yapay Zeka Anahattı

Kurs, yapay zekayı çeşitli yönlerden içeriyor. Örneğin, yapay zeka araçları operasyonel güvenliği (OPSEC) değerlendirecek ve optimize edecek, STEMPLES Plus ve Hofstede İlkelerini kullanarak değişimin erken göstergelerini belirleyecek ve düşman hedefleme sırasında veri toplama ve korelasyona yardımcı olacak. Hunch.ly içindeki otomatik özellikler ve Tracelabs gibi açık kaynaklı araçlar da anlamsal analiz ve optimizasyon için entegre edilmiştir.

Kurs, yapay zekayı birden fazla aşamada birleştirerek, geleneksel istihbarat çalışmalarında deneyimli ve gelişmiş verimlilik ve etkinlik için yapay zekadan yararlanma konusunda son derece yetkin profesyoneller yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Live Case Studies:

 • Involves real-world experience from the headlines, using all methods and techniques referenced in the course material.
  • AI Entegrasyonu: Analyze real-world case studies that involve AI tools for predictive analysis, data correlation, and cyber threat hunting.

Sağlanan Malzemeler:

 • Two books and over 50 course documents, including AI-generated summaries and data visualizations, will aid your understanding.

Kurs Avantajları:

 • Use of recognized language across the intelligence community.
 • Understanding what intelligence is and isn't.
 • Skill in using multiple analytic tools, methods, and techniques.
  •  Develop expertise in AI-assisted analysis techniques, such as automated data scraping, sentiment analysis, and predictive modeling.
 • Knowledge of how to evaluate and synthesize data.
  • Learn to apply machine learning algorithms for data evaluation and pattern recognition.
 • Ability to recognize and mitigate cognitive biases.
  •  Use AI-powered tools to identify and mitigate biases in intelligence data and analysis.
 • Understanding of denial and deception techniques.
  • Employ AI to uncover stealthy tactics and hidden data within multi-layered deception techniques.

Hedef kitle:

 • Intelligence analysts, researchers, cyber risk management professionals, incident response leadership, students, and investigators non-inclusively.
  • AI Entegrasyonu: Particularly beneficial for professionals and students interested in AI applications in cybersecurity and intelligence analysis.

Gereksinimler:

 • Familiarity with Internet browsers, Office 365, and general intelligence concepts.
 • Laptop with administrative access, 8GB RAM, 100GB free hard drive space.
  • AI Entegrasyonu: An additional requirement for a GPU suitable for machine learning tasks and AI software installations.

sertifikasyon:

 • Students who complete the course will be certified as Cyber Intelligence Tradecraft Professionals, receiving 52 CPEs, inclusive of AI applications in cyber intelligence.

How This Course Differs:

 • In-depth sections along the intelligence lifecycle.
 • Hands-on assignments and demonstrations.
  • AI Entegrasyonu: Additional hands-on exercises involving AI-based tools and algorithms for various intelligence tasks.
 • Written and oral presentations of case studies.
  • AI Entegrasyonu: Learn to incorporate AI-generated visualizations and summaries in your presentations for more compelling narratives.

Kurs ücreti:

 • Includes books, templates, structured techniques applications, AI software resources, and more.

Ek Notlar:

 • This course is highly specialized, focusing on intelligence community tradecraft.
  • AI Entegrasyonu: Expanded to cover AI technologies that are increasingly prevalent in modern intelligence operations.
 • Offered by Treadstone 71, it lays the foundation for a solid program.
 • Resale or commercial use of the course material, including AI resources, is restricted.

Learn to fish for yourself in the complex cyber intelligence world with practical examples, immediate usability, and cutting-edge AI techniques.

High Level AI Outline

Anonymity and Passive Persona Setup:

 • Use human directed and AI-infused collaboration to detect potential risks and vulnerabilities during the persona setup process.

Glossary and Taxonomy:

 • Implement an AI-powered search function to allow students to find terminology definitions and relationships between terms quickly.

Operational Security - OPSEC:

 • Introduce AI tools that can assess and optimize your OPSEC setup, identifying any potential weak links in the security chain.

What Intelligence Can and Cannot Do:

 • Provide real-time simulations with AI to demonstrate the limits and capabilities of modern intelligence methods.

Open-Source Intelligence Techniques and Tools:

 • Learn how to use AI for scraping, sentiment analysis, and data categorization within open-source Intelligence.

Stakeholder Analysis:

 • Use AI to automate stakeholder sentiment analysis based on public statements or social media activity.

Intelligence Requirements to PIRs:

 • Implement AI to prioritize PIRs based on historical data and forecasting.

STEMPLES Plus - Hofstede Principles - Indicators of Change:

 • Use AI for pattern, trend, and tendency analysis and forecasting to identify early indicators of change across various cultural and social dimensions. Targeted STEMPLES Plus AI analysis.

Adversary Targeting - D3A F3EAD:

 • Integrate AI to assist in data aggregation and correlation during the Decide, Detect, Deliver, and Assess phases of adversary targeting, while assisting with targeting.

Collection Methods and Techniques:

 • Using AI to sort and categorize collected data automatically improves efficiency and focus.

Collection Planning, IRs/PIRs/EEIs/Indicators/SIRs:

 • AI Integration: Employ AI to optimize the planning phase, allocating resources more effectively based on predictive analytics.

Collection Process Flow:

 • AI Integration: Integrate AI tools to automate certain stages of the collection process, allowing for more streamlined and effective data gathering.

Collection (OSINT) Tools and Targeting:

 • AI Integration: Use AI algorithms to identify patterns and suggest potential OSINT sources that might be overlooked.

Most Likely Threat Actors:

 • AI Integration: Use machine learning algorithms to continually update and prioritize threat actor profiles based on emerging data and trends.

Hunch.ly:

 • Introduce automated analysis features within Hunch.ly, using AI to highlight relevant data and trends.

Open Semantic Search - Oracle Virtual Box - OVA Setup - Tracelabs:

 • AI Integration: Implement AI algorithms for semantic analysis and optimize virtual machine settings for different tasks.

Darknet Sites of Interest:

 • AI Integration: Explore AI tools that scrape and analyze darknet data for threat intelligence.

Social Media - Off the Beaten Path:

 • AI Integration: Employ AI to find and analyze data from less common social media platforms.

Burn Phone Setup and Use (US Only):

Intelligence Lifecycle Production Methods:

 • AI Integration: Introduce AI automation at various stages of the intelligence lifecycle to improve efficiency and accuracy.

Structured Analytic Techniques:

 •  Use AI to validate or automatically generate alternative hypotheses based on available data.

Adversary Denial and Deception:

 • Use AI to model adversary denial and deception techniques for better counterstrategies.

Source Credibility and Relevance:

 •  Implement automated credibility and relevance scoring through machine learning algorithms.

Confidence Levels:

 • Employ AI to calculate confidence levels based on various data inputs and historical reliability metrics.

Analytic Writing, BLUF, AIMS:

 • Utilize AI-based grammar and style checkers to refine and improve analytical writing.

Forecasting in Your Writing:

 • Use AI-driven estimative analytics tools to enhance forecasting accuracy in analytic reports.

Threat Hunting with TaHiTI & MaGMa:

 • Integrate AI to automatically identify patterns, anomalies, and potential threats during threat-hunting.

By enhancing the course with AI at multiple touchpoints, students will gain practical experience utilizing AI for intelligence work, thereby becoming more effective and efficient professionals in the field.

İletişim Treastone 71

Treadstone 71 ile Hemen İletişime Geçin. Hedefli Düşman Analizi, Bilişsel Savaş Eğitimi ve Intelligence Tradecraft tekliflerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bugün bize ulaşın!