331-999-0071

İstihbarat Ticareti ve Bilişsel Savaş

Stratejik Siber İstihbarat Entegrasyonu Eğitim Kampı

"Siber tehditlerin daha karmaşık ve hedefli hale geldiği günümüzün hızla gelişen dijital ortamında, kuruluşların varlıklarını, itibarlarını ve güvenlerini korumak için diğerlerinden önde olmaları gerekiyor. Stratejik Siber İstihbarat Entegrasyonu Eğitim Kampı kapsamlı, pratik ve pratik bir eğitim sunuyor. Eyleme geçirilebilir siber istihbaratı güvenlik operasyonlarınızın merkezine yerleştirme yaklaşımı üzerine. Siber güvenlik önlemlerinizi reaktiften proaktife dönüştürmek, ekibinizi tehditleri gerçekleşmeden önce tahmin etme ve etkisiz hale getirme uzmanlığıyla donatmak için bu hizmetlere yatırım yapmak isteyeceksiniz. Bootcamp sadece bir eğitim programı değil; yarının siber zorluklarına dayanabilecek dayanıklı, bilgili ve çevik bir organizasyon oluşturmaya yönelik önemli bir stratejik yatırımdır."

Treadstone 71'in Siber İstihbarat Entegrasyon Atölyeleri, organizasyonları temel anlayıştan gelişmiş uygulama ve siber istihbarat entegrasyonuna kadar bir olgunluk modeli aracılığıyla ilerleten kapsamlı bir eğitim çözümü sunar. Ordunun "emekle, yürü, koş" metodolojisinden ilham alan metodik yaklaşımımız, öğrenme sürecinin her aşamasında kesintisiz bir geçiş sağlamak için titizlikle tasarlanmıştır.

Neden bu hizmetlere ihtiyacımız var?

Bu hizmetlere ihtiyacınız var çünkü kuruluşunuzun karşı karşıya olduğu dijital tehditler statik değil; dinamikler, gelişmişler ve giderek sinsileşiyorlar. Bu tehditlere karşı savunma yapmak için yalnızca savunma önlemleri ve geleneksel BT güvenliği artık yeterli değil. Stratejik Siber İstihbarat Entegrasyon Eğitim Kampı, ekibinizin tepkisel olmaktan (olaylar meydana geldikten sonra müdahale etmek), tehditleri tahmin etme ve önleyici hareket etme becerisine sahip proaktif olmaya geçişini sağlar. Bu hizmetlere yatırım yapmak, kuruluşunuzu siber istihbaratın stratejik öngörüsüyle güçlendirir, savunmanızı güçlendirir ve siber zorluklar karşısında iş sürekliliğini sağlar. Bu sadece verilerin korunmasıyla ilgili değil; rekabet avantajınızı korumak, operasyonel bütünlüğü korumak ve siber risklerin kuruluşunuzun temellerini baltalayabildiği bir dünyada paydaşlara olan taahhütlerinizi yerine getirmekle ilgilidir.

Tarama Aşaması: Temelleri Oluşturma: Kuruluşun siber güvenlik duruşunu ve istihbarat yeteneklerini ölçen bir atölye öncesi değerlendirmeyle başlıyoruz. Oryantasyon, katılımcılara siber tehdit ortamını tanıtır ve onları siber istihbarat için gerekli araçlarla tanıştırır. İnteraktif oturumlar, siber istihbarat yaşam döngüsünün ayrıntılarını vererek bu içgörülerin kurumsal süreçlere entegre edilmesinin önemini vurguluyor.

Yürüyüş Aşaması: Becerilerin Geliştirilmesi Atölye serisinin orta aşaması, uygulamalı uygulamaya odaklanır. Katılımcılar, siber zekayı simüle edilmiş güvenlik protokollerinde gezinmek ve uygulamak için masa üstü alıştırmalardan yararlanarak senaryo tabanlı tatbikatlara katılıyor. İletişim kanalları oluşturmak ve organizasyon içindeki istihbarat akışına ince ayar yapmak için müşterilerle birlikte çalışıyoruz. Atölyeler artık departmanlar arası rol yapma alıştırmalarının siber istihbarat entegrasyonunun pratik yönlerini gösterdiği daha işbirlikçi bir ortama geçiş yapıyor.

Çalıştırma Aşaması: Ustalığa Ulaşmak İleri aşamada, katılımcılar becerilerini gerçek zamanlı, karmaşık simülasyonlarda uygular, istihbarat odaklı stratejilerle siber tehditlerle yüzleşir ve bunlara karşı koyar. Gelişmiş iletişim protokolleri istihbaratın hızlı bir şekilde yayılmasını sağlarken, stratejik süreç entegrasyonu da siber istihbaratın ilgili tüm organizasyonel süreçlerdeki rolünü güçlendiriyor. Bu son aşamada, atölye çalışmaları operasyonel zeka uygulamalarına ilişkin derinlemesine bir anlayış kazandırarak uyarlanabilir ve duyarlı bir güvenlik duruşunu güçlendiriyor.

Çalıştay Sonrası Strateji ve Değerlendirme Yoğun eğitimin tamamlanmasının ardından kuruluşlara siber istihbaratı günlük operasyonlarına ve karar alma süreçlerine entegre etmelerine yönelik ayrıntılı bir eylem planı sunuyoruz. Bu entegrasyon stratejilerini iyileştirmek ve sürekli gelişen tehdit ortamına uyum sağlamalarını sağlamak için düzenli takip oturumları planlamak üzere müşterilerimizle birlikte çalışıyoruz. Atölye çalışmalarının başarısı, kapsamlı eylem sonrası raporlar ve performans ölçümleri aracılığıyla değerlendirilerek yatırım getirisi ve gelişmiş güvenlik duruşunun niceliği belirlenir.

Eyleme Geçirilebilir Sonuçların Sağlanması Atölye serisi boyunca siber istihbarat içgörülerini somut güvenlik eylemlerine dönüştürmeye odaklanıyoruz. Ortaya çıkan bir kötü amaçlı yazılım tehdidine yanıt olarak güvenlik duvarlarının güncellenmesi veya karmaşık bir kimlik avı kampanyasına karşı personelin eğitilmesi olsun, kuruluşları hassasiyet ve çeviklikle yanıt vermeye hazırlıyoruz.

Treadstone 71'in Siber İstihbarat Entegrasyon Atölyeleri, kim, ne, nerede, ne zaman, neden ve nasıl sorularını titizlikle ele alarak, organizasyonları istihbarat içgörülerini etkili güvenlik önlemlerine dönüştürecek bilgi ve yeteneklerle donatarak dönüştürücü bir deneyim sunar. Atölyelerimiz bir öğrenme deneyiminden daha fazlasıdır; kuruluşun siber güvenlik geleceğine yatırım yaparlare.

İletişim Treastone 71

Treadstone 71 ile Hemen İletişime Geçin. Hedefli Düşman Analizi, Bilişsel Savaş Eğitimi ve Intelligence Tradecraft tekliflerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bugün bize ulaşın!