331-999-0071

Hedefli Araştırma - Etki İşlemleri

Etki Operasyonlarını Belirlemek ve Etkisiz Hale Getirmek için Hedefli Araştırma

Treadstone 71: Etki Operasyonlarını Belirlemek ve Etkisizleştirmek için Hedefli Araştırma

Nüfuz operasyonlarının anlatıları şekillendirdiği bir dünyada Treadstone 71 sağlam bir savunmadır. Etkileme operasyonlarındaki kalıpların, eğilimlerin ve eğilimlerin karmaşık dünyasını derinlemesine inceliyoruz. Açık kaynaklar, karanlık ağ ve sosyal medyadaki verileri inceleyerek, karşıt bilgiler, tetikleyici olaylar, manipülasyon faaliyetleri, propaganda merkezleri, dezenformasyon modelleri ve daha fazlasına ilişkin içgörüleri ortaya çıkarıyoruz.

Vaka Odak Noktası: İran İstihbarat Servisleri – Sayad Projesi ve Sayad 2

Benzersiz yaklaşımımız çok boyutludur. İşte nasıl çalışıyoruz:

 • Tehdit Faaliyetlerini Tahmin Etmek: Liderlik kararlarını harekete geçirebilecek temel hedeflerin belirlenmesi.
 • İstihbarat Çabalarının Koordine Edilmesi: Toplama planlarının ve gereksinimlerinin doğrulanması ve yönetilmesi.
 • Tehdit Değişikliklerini İzleme: Siber operasyonlarla ilgili tehdit faaliyetleri, taktikler, yetenekler ve hedeflerdeki değişikliklerin raporlanması.
 • İstihbarat Ürünleri Üretmek: Tehdit değerlendirmeleri, brifingler ve ülke çalışmaları da dahil olmak üzere zamanında, bütünleşik istihbarat oluşturmayı öğrenin.
 • Analitik Destek Sağlamak: Belirlenen tatbikatların, planlama faaliyetlerinin ve zamana duyarlı operasyonların desteklenmesi.
 • Analitik Yaklaşımların Geliştirilmesi: Bilginin kıt olduğu veya benzeri görülmemiş durumlara çözüm önermek.
 • Aldatmayı Azaltma: Raporlama ve analizde aldatmacanın tanınması ve azaltılması.
 • Hedef Önerileri: İstihbaratın değerlendirilmesi ve operasyonel hedeflerle uyumlu olacak hedeflerin önerilmesi.
 • Güvenlik Açıklarını Değerlendirme: En iyi eylem planını belirlemek için hedef güvenlik açıklarını ve yetenekleri değerlendirmek.
 • Öncelik Gereksinimlerinin Geliştirilmesi: Öncelikli bilgi gereksinimlerinin oluşturulmasına yardımcı olmak.
 • Destek Planlarını Senkronize Etme: Tedarik zinciri boyunca istihbarat desteğinin uyumlaştırılmasının sağlanması.
 • Liderlik Hedeflerini Anlamak: Organizasyonel amaç ve planların gözden geçirilmesi ve anlaşılması.

Etki operasyonlarını belirlemek ve etkisiz hale getirmek amacıyla hedefe yönelik araştırmalara yönelik hizmetlerimizi geliştirmek ve desteklemek için çalışıyoruz:

Tehdit Tahmini için Tahmine Dayalı Analitik: Potansiyel tehdit etkinliklerini tahmin etmek için makine öğrenimi algoritmalarından yararlanın. Bu algoritmalar, liderlik kararlarını tetikleyebilecek olayları veya varlıkları işaretlemek için geçmiş verileri ve kalıpları analiz edebilir.

İstihbarat Çabalarının Otomatik Koordinasyonu: Toplama planlarını ve gereksinimlerini otomatikleştirmek ve doğrulamak için yapay zeka odaklı iş akışları geliştirerek daha hızlı ve daha verimli koordinasyon sağlayın.

Tehdit Değişikliklerinin Gerçek Zamanlı Takibi: Tehdit faaliyetleri, taktikler, yetenekler ve hedeflerdeki değişiklikleri anında analiz edebilen, gerçek zamanlı güncellemeler ve uyarlanabilir yanıtlar sağlayan yapay zeka algoritmalarını uygulayın.

Otomatik İstihbarat Ürünü Oluşturma: Tehdit değerlendirmeleri, brifingler ve ülke çalışmaları gibi ön istihbarat ürünlerini otomatik olarak oluşturmak için Doğal Dil Oluşturma (NLG) tekniklerini kullanın.

Planlama için Yapay Zeka Odaklı Analitik Destek: Karmaşık senaryoları analiz etmek ve yorumlamak için makine öğrenimi modellerini kullanmak, zamana duyarlı operasyonların ve planlama etkinliklerinin desteklenmesi açısından faydalıdır.

Kıt Bilgi için Algoritmik Yaklaşımlar: Verilerin sınırlı olduğu veya benzeri görülmemiş durumlarda, mevcut bilgilere dayanarak olasılıksal çıkarımlar yapan özel algoritmalar kullanın.

Aldatmayı Azaltma Algoritmaları: Raporlama ve analizde aldatmayı tanımak ve azaltmak için anormallik tespiti gibi yapay zeka tekniklerini kullanın.

Yapay Zekayla Geliştirilmiş Hedef Önerileri: Zekayı değerlendirmek ve model tanıma ve tahmine dayalı analitiği temel alan operasyonel hedeflerle uyumlu hedefler önermek için yapay zekadan yararlanın.

Otomatik Güvenlik Açığı Değerlendirmesi: Hedef güvenlik açıklarını ve yetenekleri değerlendirmek için yapay zeka odaklı araçları uygulayarak daha doğru bir eylem planına olanak sağlayın.

Dinamik Öncelik Gereksinimleri Geliştirme: Öncelikli bilgi gereksinimlerinin belirlenmesine yardımcı olmak amacıyla çok çeşitli faktörleri gerçek zamanlı olarak analiz etmek için yapay zekayı kullanın ve odağın en kritik yönlerde kalmasını sağlayın.

Yapay Zeka ile Senkronize Destek Planları: Çeşitli aşamalarda istihbarat desteğini hizalamak ve tedarik zinciri boyunca senkronizasyonu geliştirmek için merkezi bir yapay zeka odaklı kontrol paneli oluşturun.

Liderlik Hedefleri için Doğal Dil İşleme: Kurumsal hedefleri ve planları anlamak ve takip etmek amacıyla dahili notlar, raporlar veya toplantı tutanakları gibi metinsel verileri otomatik olarak analiz etmek için NLP'yi kullanın.

Medya İnceleme Algoritmaları: Potansiyel olarak tehlikeli uluslararası, ulusal ve yerel etkilere sahip olanlara odaklanarak medya hikayelerini potansiyel dezenformasyon açısından incelemek için yapay zeka algoritmaları uygulayın.

Sosyal Medya Silahlandırma Analitiği: Proxy kaynaklarının geliştirilmesi de dahil olmak üzere silah haline getirilmiş sosyal medya dezenformasyon örneklerini belirlemek için yapay zekayı kullanın.

Kanıta dayalı analizimiz, kuruluşunuzu çarpıtabilecek veya yanlış temsil edebilecek stratejik motivasyonları ve taktiksel faaliyetleri araştırır. Bilinen taktik ve yöntemlerle karşılaştırıldığında, bilgi ortamında düşmanca muhalefeti körükleyen dezenformasyon ve propagandanın içinden geçiyoruz.

Siber Casusları ve Yabancı İstihbarat Operatörlerini Avlamak - Temmuz 2021

Misyonumuz, düşmanların dezenformasyonunu hedef kitlelere hitap edecek şekilde rafine eden sahte anlatıları ortaya çıkarmayı da içeriyor. Misyonumuz ayrıca potansiyel olarak tehlikeli uluslararası, ulusal ve yerel etkilere sahip medya hikayelerini incelemeyi de içerir. Araştırmalarımız bizi sosyal medyanın silah haline getirilmesine, vekil kaynak ekimine ve kaos ve bölünmeyi doğurmak için tasarlanmış siber destekli dezenformasyona götürüyor.

Karşı Tedbir Çözümleri

Biz sadece tehditleri tespit etmiyoruz; Ayrıca hem aktif hem de pasif önlemleri kullanarak bunlara karşı koymak için öneriler sunuyoruz.

Nüfuz Operasyonlarına Karşı Savunma İçin Treadstone 71 ile İletişime Geçin

Nüfuz operasyonlarının gizli tehditleriyle mi karşı karşıyasınız? Son derece uzman ekibimiz bu zorlukları belirlemek, anlamak ve ortadan kaldırmak için özel çözümler sunar.

İletişim Treastone 71

Treadstone 71 ile Hemen İletişime Geçin. Hedefli Düşman Analizi, Bilişsel Savaş Eğitimi ve Intelligence Tradecraft tekliflerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bugün bize ulaşın!