331-999-0071

Siber Yetenekleri Değerlendirme Çerçevesi Olarak STEMPLES Plus

STEMPLES Plus, bir ülkenin siber yeteneklerini değerlendirmek için kullanılan bir çerçevedir. STEMPLES Plus, Sosyal, Teknik, Ekonomik, Askeri, Politik, Hukuki, Eğitimsel ve Güvenlik (dahili) faktörleri, "Artı" ise Kültür, Eğitim ve Örgütsel yapılar gibi ek faktörleri ifade eder. Treadstone 71, düşman bir ülkenin siber yeteneklerini bize karşı çeşitli siber operasyonlar yürütme yetenekleri açısından değerlendirmek için STEMPLES Plus çerçevesini kullanır.

Sosyal Faktörler: Bir ülkenin siber yeteneklerini etkileyen sosyal faktörleri değerlendirin. Bu, nüfus arasındaki farkındalık ve dijital okuryazarlık düzeyini, yetenekli siber güvenlik uzmanlarının varlığını, kamuoyunun siber güvenlik algısını ve siber tehditleri ele almada hükümet, özel sektör ve sivil toplum arasındaki işbirliği düzeyini içerir.

Teknik Faktörler: Bir ülkenin siber yeteneklerinin teknik yönlerini değerlendirin. Bu, ülkenin teknolojik altyapısının karmaşıklığının, gelişmiş siber güvenlik araçlarının ve teknolojilerinin mevcudiyetinin, siber güvenlik alanındaki araştırma ve geliştirme çabalarının ve yapay zeka, blok zinciri veya kuantum hesaplama gibi gelişmekte olan teknolojilerdeki uzmanlık seviyesinin değerlendirilmesini içerir.

Ekonomik Faktörler: Bir ülkenin siber yeteneklerine katkıda bulunan ekonomik faktörleri inceleyin. Siber güvenlik araştırma ve geliştirmeye yapılan yatırımı, siber güvenlikle ilgili endüstrilerin ve işletmelerin varlığını, kritik sektörlerdeki siber güvenlik olgunluk düzeyini ve siber tehditlerin ülke ekonomisi üzerindeki ekonomik etkisini değerlendirin.

Askeri Faktörler: Bir ülkenin siber yeteneklerinin askeri yönlerini değerlendirin. Bu, özel askeri siber birimlerin varlığını ve yeteneklerini, siber yeteneklerin askeri stratejilere ve doktrinlere entegrasyonunu, siber savunma ve saldırı yeteneklerine yapılan yatırım düzeyini ve ülkenin siber savaş yeteneklerini değerlendirmeyi içerir.

Politik Faktörler: Bir ülkenin siber yeteneklerini şekillendiren politik faktörleri analiz edin. Bu, hükümetin siber güvenliğe olan bağlılığının, ulusal siber güvenlik stratejilerinin ve politikalarının varlığının, siber faaliyetleri yöneten yasal çerçevenin, siber konularda uluslararası işbirliğinin ve ülkenin siber konulardaki diplomatik duruşunun değerlendirilmesini içerir.

Yasal Faktörler: Ülkedeki siber faaliyetleri yöneten yasal çerçeveyi inceleyin. Siber güvenlik, veri koruma, mahremiyet, fikri mülkiyet ve siber suçla ilgili yasa ve yönetmeliklerin yeterliliğini değerlendirin. Siber faaliyetlerle ilgili uygulama mekanizmalarını, yasal prosedürleri ve uluslararası yasal yükümlülükleri değerlendirin.

Eğitim Faktörleri: Bir ülkenin siber yeteneklerinin eğitimsel yönlerini düşünün. Bu, siber güvenlik, hibrit savaş, bilişsel savaş, etki operasyonları siber istihbarat ve siber operasyonların yürütülmesinde karşı istihbarat, ülkenin siber konferanslar, bilgi paylaşımı, dernekler, etik bilgisayar korsanlığı grupları ve farkındalık ile ilgili ticari ortamına yönelik akademik taahhütlerin değerlendirilmesini içerir. 

  • Güvenlik Faktörleri: Kritik altyapı korumasının sağlamlığı, olay müdahale yetenekleri, siber güvenlik eğitimi ve bilinçlendirme programları ve ülkenin siber güvenlik ekosisteminin dayanıklılığı dahil olmak üzere ülkenin genel güvenlik duruşunu değerlendirmek için güvenlik faktörlerini dahil edin.
  • Din: Dinin ülke içindeki siber güvenlik uygulamaları, politikaları ve tutumları üzerindeki etkisini değerlendirin. Dini inançların ve değerlerin siber güvenlik, mahremiyet ve teknoloji kullanımı algısını nasıl etkileyebileceğini inceleyin.
  • Demografi: Nüfusun büyüklüğü ve çeşitliliği, dijital okuryazarlık düzeyi, yetenekli siber güvenlik uzmanlarının mevcudiyeti ve farklı demografik gruplar arasındaki dijital uçurum gibi siber yetenekleri etkileyebilecek demografik faktörleri analiz edin.
  • Sosyal Psikoloji: Güven, sosyal normlar, grup dinamikleri ve bireysel davranışlar dahil olmak üzere siber güvenlik uygulamalarını etkileyebilecek sosyal psikoloji faktörlerini göz önünde bulundurun. Sosyal psikolojik faktörlerin siber güvenlik, veri gizliliği ve güvenlik uygulamalarına bağlılığa yönelik tutumları nasıl şekillendirebileceğini analiz edin.
  • Stratejik Faktörler: Bir ülkenin siber yeteneklerinin stratejik boyutlarını değerlendirin. Bu, ülkenin uzun vadeli hedeflerini, önceliklerini ve siber güvenliğe yaptığı yatırımları, siber savunma duruşunu, saldırı yeteneklerini ve siber istihbarat yeteneklerini analiz etmeyi içerir. Siber yeteneklerin ulusal güvenlik stratejilerine entegrasyonunu ve siber hedeflerin daha geniş jeopolitik çıkarlarla uyumunu değerlendirin.

Ek olarak, bir ülkenin siber yeteneklerine ilişkin ek içgörüler sağlamak için STEMPLES Plus—Kültür, Eğitim ve Organizasyon yapılarındaki "Artı" faktörlerini kullanırız. Bu faktörler, siber güvenliğe yönelik kültürel tutumları, siber güvenlik eğitim ve öğretim programlarının durumunu ve ülke içinde siber güvenlik girişimlerini yönlendiren organizasyon yapılarını ve işbirliklerini değerlendirmeye yardımcı olur.

STEMPLES Plus faktörlerini sistematik olarak analiz ederek, bir ülkenin siber yeteneklerini, güçlü ve zayıf yönlerini kapsamlı bir şekilde anlayabilirsiniz. Bu değerlendirme, politika kararları, tehdit modelleme ve etkili siber güvenlik stratejileri ile karşı önlemlerin geliştirilmesi konusunda bilgi sağlayabilir.

"Din, Demografi ve Sosyal Psikoloji"yi STEMPLES Plus çerçevesine dahil ederek, bir ülkenin siber yeteneklerini ve bunları etkileyen bağlamsal faktörleri daha iyi anlayabilirsiniz. Bu genişletilmiş çerçeve, belirli bir ülkedeki siber güvenlik uygulamaları, politikaları ve tutumlarında rol oynayan toplumsal ve insani yönlerin yakalanmasına yardımcı olur.

 Telif hakkı 2023 Treadstone 71 LLC

İletişim Treastone 71

Treadstone 71 ile Hemen İletişime Geçin. Hedefli Düşman Analizi, Bilişsel Savaş Eğitimi ve Intelligence Tradecraft tekliflerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bugün bize ulaşın!